Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

| 11:00 - 03/05/2013

Là đại sứ của Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Vệ Gấu Trúc Trung Quốc, năm 2008, anh đã chi ra một số tiền lớn để nhận nuôi 2 con gấu trúc đặt tên là Ping Ping và An An. Từ trước đến nay tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh và những chú gấu trúc rất là thân thiết.

Huỳnh Hiểu Minh đã không quản ngại chân bị thương đã đến thăm chú gấu trúc con anh nhận nuôi từ năm 2008 tên là Bảo Bảo. Anh đã tự mình cắn cây tre và cho chú gấu trúc ăn và thể hiện tình cảm thân thiết với chúng.

Một số hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh thăm gấu trúc vào ngày 1/5 vừa qua.

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc

Huỳnh Hiểu Minh thân mật với gấu trúc