Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch và dàn sao càng nổi lại càng bị ghét

|

Có một điều nghịch lý là càng nổi tiếng, lượng anti-fan của Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi... lại tăng đến chóng mặt.