Sao 19/07/2014

Bài hát của Châu Kiệt Luân cứu vớt cuộc đời 1 thủ khoa đại học

Những ca từ trong các bài hát của Châu Kiệt Luân thường được các trường học sử dụng để chia sẻ và dạy dỗ học sinh về triết lý cuộc sống.

X Ðóng