Hương Giang chọn về đội của Trấn Thành chỉ vì mê... trai

|

Trong phần thi "Ai xúc cát nhanh hơn", Hương Giang đã chọn về đội Trấn Thành chỉ với lí do khá đặc biệt. Cùng xem đó là lí do gì nhé!

Nguồn video: vtvgo.vn

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube