Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

| 16:15 - 29/08/2013

Trong một sự kiện vừa diễn ra tối qua tại Hà Nội, hotboy Bê Trần đã không ngần ngại âu yếm ôm hôn cô bạn gái Quỳnh Anh Shyn trước mặt rất nhiều người. 

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Quốc Anh (Bê Trần) không ngần ngại hôn bạn gái giữa chốn đông người
Quốc Anh (Bê Trần) không ngần ngại hôn bạn gái giữa chốn đông người

Quỳnh Anh cũng tặng bạn trai một nụ hôn vào má
Quỳnh Anh cũng tặng bạn trai một nụ hôn vào má

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Thảo My Idol
Thảo My Idol

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Mai Thu Huyền và những người bạn
Mai Thu Huyền và những người bạn

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotgirl Mai Thỏ
Hotgirl Mai Thỏ

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người

Hotboy Bê Trần hôn bạn gái giữa chốn đông người