Hồi hộp xem màn giải cứu chú chó bị kẹt dưới cống suốt 4 ngày

|

Sau khi kẹt dưới cống suốt 4 ngày liền, chú chó becgie đã may mắn được cứu thoát thành công và đang trong quá trình hồi phục.

Nguồn: Daily Mail

 

 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube