Hồi hộp xem cảnh giải cứu chú chó đáng thương giữa dòng nước lũ

|

Giữa dòng lũ cuốn xiết, người dân đã không ngại nguy hiểm để giải cứu chú chó đáng thương.