Học Sơn Tùng M-TP chưng mâm ngũ quả ngày Tết

|

Cùng xem lại đoạn clip Sơn Tùng bày mâm ngũ quả ngày Tết thuở mới nổi tiếng đầy đáng yêu.

Nguồn: Thế giới văn hoá