Đời 16/11/2018

Học sinh tố cô giáo tát gãy răng, xúc phạm gia đình: Nhà trường lên tiếng

Thầy Hiệu trưởng Đinh Văn Tuyến quan điểm giáo dục là cảm hóa con người, tùy đối tượng để có phương pháp hợp lý. Thầy Tuyến cho rằng hai bên đều có lỗi.

X Ðóng