;

Học sinh phải học cả ngày nghỉ vì trường quá tải

| <

Tại một vài quận, huyện ở TP. HCM, học sinh tiểu học phải đến trường vào ngày thứ Bảy để đảm bảo học đủ chương trình với lí do... trường học quá tải.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng