Học cách "cua gái" thần sầu của Bạch công tử Hoài Linh

|

Các bạn có còn nhớ tiểu phẩm hài "huyền thoại" này của Vân Sơn, Hoài Linh và Hồng Đào hay không? "Hắc Bạch công tử" là một trong những tiểu phẩm hài rất được khán giả yêu thích của bộ ba vang bóng một thời này.

Nguồn: Khoái coi hài

Xem lại tiểu phẩm "Hắc Bạch công tử" một thời của Hoài Linh, Hồng Đào

Xem lại tiểu phẩm "Hắc Bạch công tử" một thời của Hoài Linh, Hồng Đào

Xem lại tiểu phẩm "Hắc Bạch công tử" một thời của Hoài Linh, Hồng Đào