Hoảng hốt với trò hù doạ đau tim

|

Đúng là "Đi đêm có ngày gặp ma", sau khi xem xong video này bạn nên cẩn thận hơn khi đi một mình vào ban đêm.