Hoài Linh: "Xong tâm nguyện rồi, tôi sẽ ăn cho mập"

|

Chia sẻ tại lễ giỗ Tổ sân khấu ở nhà thờ mới, danh hài Hoài Linh cho biết tâm nguyện 16 năm của anh đã thành hiện thực, giờ là thời gian anh lo cho mình.