Hoài Linh tổ chức kén dâu rể cho Hứa Minh Đạt, Khởi My, Thúy Nga

|

Với tình huống éo le phải kến dâu cho con trai Hứa Minh Đạt, kén rể cho 2 cô con gái là Thúy Nga và Khởi My. Cùng xem "bố" Hoài Linh đặt ra những thử thách gì nhé!

Nguồn video: thvl.vn

Hoài Linh tổ chức kén dâu rể cho Hứa Minh Đạt, Khởi My, Thúy Nga

Hoài Linh tổ chức kén dâu rể cho Hứa Minh Đạt, Khởi My, Thúy Nga

Hoài Linh tổ chức kén dâu rể cho Hứa Minh Đạt, Khởi My, Thúy Nga