Hoài Linh phải vô viện dưỡng lão vì... "cưới" nhầm Thúy Nga làm vợ

|

Hoài Linh có "vợ" là Thúy Nga và 3 đứa con, nhưng không hiểu cớ sự gì mà Hoài Linh muốn vào... viện dưỡng lão.

Nguồn video: thvl.vn