Hoài Linh đánh Trường Giang tới tấp vì dám tát "con gái cưng" Khởi My

|

Ông bố khó tính Hoài Linh khiến anh chàng Trường Giang phát khiếp muốn bỏ chạy khi luôn thường trực cây chổi trong tay.

Theo nguồn: www.thlv.vn