;

"Hoa mắt" với nghệ thuật xếp giấy như thật của người Nhật

| <

Chỉ cần tờ giấy và sự sáng tạo vô biên, các nghệ nhân sẽ tạo ra nhiều hình thù khác nhau y như thật. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật gấp giấy Origami Nhật Bản.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng