Hồ Ngọc Hà ôm chầm lấy Phạm Hương cảm ơn vì đã không loại thí sinh đội mình

|

Giành quyền chiến thắng và có quyền loại thí sinh đội khác, Phạm Hương đã khiến Hồ Ngọc Hà cảm kích vì không loại thí sinh đội mình.

Nguồn video: vtv.vn

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube