Hổ con 3 tháng tuổi đã biết hợp sức cứu bạn

|

Các con hổ con 3 tháng tuổi trong đàn đã cùng hợp sức cứu đồng loại sau khi con cọp này bị trượt chân và ngã xuống hồ nước.