;

Hổ con 3 tháng tuổi đã biết hợp sức cứu bạn

|

Các con hổ con 3 tháng tuổi trong đàn đã cùng hợp sức cứu đồng loại sau khi con cọp này bị trượt chân và ngã xuống hồ nước.

loading...
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng