Hiểm hoạ khôn lường từ những lốp xe nguy hiểm

|

Cần cảnh giác những tai nạn nổ lốp xe bất ngờ và đầy nguy hiểm khi tham gia giao thông hoặc sửa chữa xe.