"Hết hồn" với trò chơi khăm biến thang máy thành... nhà vệ sinh

|

Bạn thấy sao nếu một ngày nọ bấm cửa thang máy ra và thấy một anh chàng đang ngồi chễm chệ trong đó cùng với một... cái bồn cầu.