"Hết hồn" với trò chơi khăm biến thang máy thành... nhà vệ sinh

|

Bạn thấy sao nếu một ngày nọ bấm cửa thang máy ra và thấy một anh chàng đang ngồi chễm chệ trong đó cùng với một... cái bồn cầu.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube