Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

|

Tiếp nối series thử nghiệm đổ đồng nóng chảy vào một loạt vật dụng, kim cương chính là vật thí nghiệm tiếp theo.