Hết hồn với màn tập thể dục bằng hit của... Big Bang

|

"Bang bang bang" hay "Fantastic Baby" không chỉ để "quẩy" đâu nhé, còn để tập thể dục nữa đấy.