Hết hồn với chiêu đốt pháo hoa trong bình nước

|

Video ngắn sau đây sẽ khiến bạn thích thú với pháo hoa cháy trong nước và dù có nhúng ướt thì những cây pháo hoa của bạn vẫn có thể cháy.

Theo nguồn: MrGear