Hết hồn khi nhìn lại xu hướng "sến lụa" từng rất "mốt" ngày xưa

|

Những xu hướng từng làm mưa làm gió khi ấy giờ lại khiến nhiều người phải nhăn mặt, thậm chí tự hỏi "Ngày xưa mình đã nghĩ gì thế nhỉ?"