Hậu trường "thần tiên cũng điên không tưởng" của Tam sinh Tam thế

| 15:00 - 11/02/2017

Từ Thượng thần, Đế quân, Thái Tử đến chư vị thần tiên của rừng đào 10 dặm, trên phim ai ai cũng đầy khí chất là thế nhưng phía sau hậu trường lại nhí nhố, "điên điên khó đỡ".

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

Quả không hổ danh chiến thần của chiến thần, ngay đến cả độ "bệnh" cũng không ai địch nổi thượng thần Mặc Uyên.
Quả không hổ danh chiến thần của chiến thần, ngay đến cả độ "bệnh" cũng không ai địch nổi thượng thần Mặc Uyên.

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

Thầy dở hơi, trò ngớ ngẩn, sư môn này quả thật rất hạnh phúc nha.
Thầy dở hơi, trò ngớ ngẩn, sư môn này quả thật rất hạnh phúc nha.

Hết làm rắn, Dạ Hoa lại tiếp tục làm mèo câu dẫn thiếu nữ.
Hết làm rắn, Dạ Hoa lại tiếp tục làm mèo câu dẫn thiếu nữ.

Dạ Hoa phiên bản The Ring.
Dạ Hoa phiên bản The Ring.

Mang tiếng là Thái tử Cửu trùng đài Dạ Hoa phép thuật đầy mình vậy thôi chứ anh "có tuổi" rồi mấy đứa ạ, quỳ lâu một chút là cần cả "đội quân" giúp đỡ mới đứng dậy được.
Mang tiếng là Thái tử Cửu trùng đài Dạ Hoa phép thuật đầy mình vậy thôi chứ anh "có tuổi" rồi mấy đứa ạ, quỳ lâu một chút là cần cả "đội quân" giúp đỡ mới đứng dậy được.

Thiên hạ để nhất nghịch dại là đây chứ đâu, tự chơi đao rồi tự làm mình bị thương luôn.
Thiên hạ để nhất nghịch dại là đây chứ đâu, tự chơi đao rồi tự làm mình bị thương luôn.

Rõ ràng đâu phải bị nhốt, chính Tư Âm tự trèo xuống thủy lao còn gì.
Rõ ràng đâu phải bị nhốt, chính Tư Âm tự trèo xuống thủy lao còn gì.

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

Dù có bị thương thì cũng phải chụp hình "sống ảo" cái đã.
Dù có bị thương thì cũng phải chụp hình "sống ảo" cái đã.

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

Hậu trường thần tiên cũng điên không tưởng của Tam sinh Tam thế

360 kiểu chụp ảnh "thương hiệu" Thập Lý Đào Hoa.
360 kiểu chụp ảnh "thương hiệu" Thập Lý Đào Hoa.

(Nguồn ảnh: Internet)