Hậu trường 2h sáng của Táo Quân 2016

|

Trước giờ G, Vân Dung cùng các anh chị em nghệ sĩ đang tích cực chuẩn bị cho Táo Quân 2016. Trong giờ tập đêm khuya, các nghệ sĩ đều không ngại gian khổ, "cứu đói" bằng mỳ tôm để gấp rút hoàn thành Táo Quân 2016 trước giờ lên sóng.

Theo nguồn: VÂN DUNG