Công nghệ 16/11/2018

Ngỡ ngàng trước ứng dụng giúp trò chuyện với người chết!

Eternime được tạo ra để giúp người sống tương tác, trò chuyện với một "bản sao số" của người đã qua đời.

X Ðóng