Công nghệ 18/10/2018

Cư dân mạng dậy sóng khi điện thoại Huawei có tuỳ chọn ngôn ngữ "Tiếng Việt (Trung Quốc)"

Tùy chọn ngôn ngữ Tiếng Việt (Trung Quốc) trên điện thoại Huawei khiến cư dân mạng Việt Nam dậy sóng khi ám chỉ Việt Nam thuộc Trung Quốc.

X Ðóng