US - UK 25/07/2018

Xài chất kích thích quá liều, Demi Lovato nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Chơi ma túy, Demi Lovato nhập viện trong tình trạng bất tỉnh vì bị sốc thuốc. Lực lượng hành pháp nghi ngờ đây là heroin nhưng vẫn chưa có xác nhận chính thức.

US - UK 13/06/2018

"Học tập" Ariana Grande hủy show trước giờ diễn nhưng Demi Lovato chuyên nghiệp hơn

Cùng là huỷ show giờ chót, nhưng cách Demi Lovato xử lý chuyện "bùng show" chuyên nghiệp hơn hẳn Ariana Grande.

X Ðóng