Hành trình quay trở lại gia đình cảm động của chàng trai đồng tính

|

Gia đình là nơi dù đi đâu xa chúng ta cũng muốn quay trở về. Hành trình quay về với gia đình của chàng trai đồng tính liệu có thành công?