Hàng triệu người bức xúc trước cảnh giải cứu các con vật hoang dã

|

Hầu hết các bình luận đều cho rằng những hiểm nguy mà các con vật này gặp phải suy ra cho cùng đều là do con người gây ra cho chúng.