Hamlet Trương lần đầu trổ tài hát cải lương cực ngọt

|
Trước thử thách mà chương trình đưa ra - hát một đoạn cải lương - Hamlet Trương đã tự tin mà tuyên bố "Dễ ẹt".
Vậy hãy cùng thưởng thức tài nghệ cải lương của anh chàng này xem sao.