Hai thanh niên gốc Việt được thế giới công nhận là người hùng

|

Cứu hai mạng người, không màn nguy hiểm, Dang Vuong và David Phung đã được truyền thông thế giới tôn vinh và gọi họ là những người hùng.