;

Hài hước cùng 11 kiểu người sử dụng điện thoại mà bạn thường gặp phải.

| <

Điện thoại thông minh là vật không thể thiếu ngày nay, thế nhưng các đối tượng khác nhau sẽ có cách thì dùng nó khác nhau ra sao nhỉ?

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng