"Há hốc mồm" với bức tượng có khả năng... uốn dẻo

|

Bạn sẽ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bức tượng có thể kéo dài hơn 1 mét và trở lại như cũ chỉ trong "một nốt nhạc".

Nguồn video theo: Well Played