"Há hốc mồm" với bức tranh phong cảnh hoàn hảo do chó vẽ

|

Chú chó này không chỉ biết ngậm cọ vẽ nguệch ngoạc như các trường hợp khác mà thậm chí có thể vẽ ra cả một bức tranh phong cảnh hoàn hảo.

Nguồn: UNILAD