Sao 07/05/2013

Album mới của 2PM đứng đầu tại 6 quốc gia

Grown vừa được phát hành đã lập tức chứng minh sự nổi tiếng của 2PM ở đẳng cấp quốc tế khi đứng đầu iTunes tại 6 quốc gia khác nhau.

X Ðóng