Giữa con trai và con gái liệu có tình bạn?

|

Bạn có bao giờ nghĩ rằng liệu giữa con trai và con gái có tồn tại tình bạn thân thiết?

Theo nguồn: Chuyện 2h sáng