Giới trẻ nói gì về hội chứng "check in"?

|

"Check in" đang trở thành trào lưu, sở thích của hầu hết mọi người trong xã hội ngày nay. Hãy cùng xem các bạn trẻ nói gì về điều này!