Giỏi sinh học đến mấy cũng khó phân biệt hết các loài động vật này

| 19:00 - 09/01/2017

Một số loài động vật có hình dạng giống nhau nhưng thực chất là hai loài khác nhau hoàn toàn.

Đôi khi, chúng ta thường gộp 2 loài động vật lại làm một trong khi thực chất chúng thuộc 2 họ khác nhau, thậm chí không liên quan đến nhau.

Báo đốm và báo hoa mai. (Ảnh: internet)
Báo đốm và báo hoa mai. (Ảnh: internet)

Hải cẩu và sư tử biển. (Ảnh: internet)
Hải cẩu và sư tử biển. (Ảnh: internet)

Chồn Brushtail Possum và loài chồn opossum. (Ảnh: internet)
Chồn Brushtail Possum và loài chồn opossum. (Ảnh: internet)

Lạc đà Alpaca và lạc đà llamas. (Ảnh: internet)
Lạc đà Alpaca và lạc đà llamas. (Ảnh: internet)

Lợn đất châu Phi và thú ăn kiến. (Ảnh: internet)
Lợn đất châu Phi và thú ăn kiến. (Ảnh: internet)

Cá heo và cá nược. (Ảnh: internet)
Cá heo và cá nược. (Ảnh: internet)

Rùa biển và rùa cạn. (Ảnh: internet)
Rùa biển và rùa cạn. (Ảnh: internet)

Con bướm và con ngài. (Ảnh: internet)
Con bướm và con ngài. (Ảnh: internet)

Voi châu Phi và voi châu Á. (Ảnh: internet)
Voi châu Phi và voi châu Á. (Ảnh: internet)

Cá sấu mõm ngắn và cá sấu châu Phi. (Ảnh: internet)
Cá sấu mõm ngắn và cá sấu châu Phi. (Ảnh: internet)

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube