Gil Lê và Thái Trinh "truy nã" bí mật của gỏi khô bò

|
Trong phần 1 của Bếp chiến với chủ đề gỏi khô bò, Gil Lê và Thái Trinh phải đi tìm ra người giữ những nguyên liệu bí mật của gỏi khô bò.