Gil Lê và Quang Đăng xúc động trước tình huống bất ngờ

|

Trái ngược lại với các tập Bếp Chiến trước, ở tập này, chủ đề chính đã khiến Gil Lê và Quang Đăng bất ngờ và xúc động. Đó là gì?

Theo chân bộ ba Gil Lê, Quang Đăng và Alain Nghĩa nhé.