Gil Lê "đổ máu" vì thi bào đu đủ với Thái Trinh

|
Trong phần 2 của Bếp Chiến với chủ đề gỏi khô bò, Gil Lê Thái Trinh tiếp tục đến với thử thách thứ 2 - bào đu đủ.
Hãy xem ai sẽ chiến thắng?
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube