Trẻ 01/05/2017

Nghệ nhân Nhật biến hóa bìa cứng tầm thường thành tuyệt tác nghệ thuật

Chỉ cần có sự sáng tạo thì bất kì một nguyên liệu cũ kĩ nào cũng có thể trở thành một tác phẩm kiệt xuất, ngay cả giấy bìa cứng.

X Đóng