Giật điếng người khi ra đường gặp một... con ma

|

Có vẻ như những trò doạ ma thế này đang là xu hướng được ưa thích trên các trang mạng khắp thế giới thì phải.