Giả vờ bị "Tào Tháo đuổi" trong thang máy cực bựa

|

Trò chơi khăm bị "Tào Tháo dí" giữa thang máy khiến các nạn nhân kinh hải không thốt nên lời.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube