Giả giọng cả Lam Trường, Khánh Phương, Duy Mạnh, thí sinh khiến giám khảo hết hồn

|

Thí sinh Trần Mạnh Cường giả giọng của ca sĩ Lam Trường, Khánh Phương và Duy Mạnh, khiến bộ ba quyền lực vô cùng thích thú.

Nguồn video: vtv.vn

Giả giọng cả Lam Trường, Khánh Phương, Duy Mạnh, thí sinh khiến giám khảo hết hồn

Giả giọng cả Lam Trường, Khánh Phương, Duy Mạnh, thí sinh khiến giám khảo hết hồn

Giả giọng cả Lam Trường, Khánh Phương, Duy Mạnh, thí sinh khiến giám khảo hết hồn