Ghê rợn với thử thách cho hàng nghìn con đỉa bám vào người

|

Trò gameshow kinh dị thử thách người chơi bằng cách cho hàng nghìn con đỉa bám vào cơ thể.