;

Gặp bạo hành giữa phố, bạn sẽ làm gì?

| <

Bạo hành đường phố là một vấn đề không hề mới, nhưng cách phản ứng của những người xung quanh luôn gây bất ngờ.

 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng